Verksamhet

Verksamhet

Sällskapet Gamla Djurgårdare (SGD) skall enligt stadgarna samla f.d. aktiva idrottare och ledare. Verksamheten skall stödja moderföreningen på olika sätt.

Sällskapet anordnar årligen gemensamma träffar och evenemang för att stärka sammanhållningen. Julfesten på Östra Station brukar vara populär och välbesökt.

Projekt

Pokalrummet
På uppdrag av Alliansen ansvarar Sällskapet för skötsel och bokningar av Pokalrummet på Stockholms Stadion. Genom detta steg har Sällskapet valt att framåt bli en integrerad resurs till Alliansen.

Historieprojektet
Sällskapet har tilldelats ansvaret från Alliansen att projektleda och bemanna arbetet med att säkerställa ”Förvaltning och utveckling av det historiska arvet”. I arbetet ingår att digitalisera och tillgängliggöra Djurgårdens historia under en och samma hemsida. Projektet startade i början av 2020 och beskrivs närmare på difhistoria.se

DIF Hall of Fame
DIF Hall of Fame styrs av en stadgefäst självständig beslutande kommitté med en egen ekonomihantering på uppdrag av DIF:s Alliansförening och lanserades 7 oktober 2021. Sällskapet har varit delaktiga i att skapa möjligheter för att starta ett DIF Hall of Fame. I
kommitteen ingår tre personer från Sällskapet: JP Norstedt (ordf.) Lars Erbom och Per Darnell. Krister Björnlund är ansvarig för att ta fram DHoF-medaljerna och ingår också i Sällskapets styrelse. Projektet beskrivs närmare på difhalloffame.se

Utmärkelser från SGD

Sällskapet Gamla Djurgårdare delar årligen ut två utmärkelser.

1. ”Årets Djurgårdare”
Sällskapets förnämsta utmärkelse instiftades 1936. Från början till ”den av föreningens idrottsmän, som under närmast förflutna verksamhetsår åstadkommit den främsta idrottsprestationen (idrottsbragden) inom föreningen”. I första hand avsågs då att det skulle röra sig om en idrottsprestation på tävlingsbanan. Senare tillkom också en möjlighet för ledare att belönas med hedersplaketten och utmärkelsen kom också att benämnas ”Årets Djurgårdare”.

Beslut om utmärkelsen fattas av Sällskapets styrelse.

Fram till och med utmärkelsen 2019 ingick en plakett i utmärkelsen och därefter endast ett stort diplom. Priset utdelas varje år vid Djurgårdens årsmöte.

Dessa har fått utmärkelsen:
1936 – Einar Karlsson, Olympisk bronsmedaljör i brottning, Berlin -36.
1937 – Olle Tandberg, Europamästare i boxning, tungvikt.
1938 – Harald Hedjerson
1939 – Einar Hammar
1940 – Bengt Winqvist
1941 – Nils Nordberg (Silver)
1942 – Bo Below
1943 – Maud Cederholm
1944 – Åke Alm (Silver), Bengt Jäderholm (Brons)
1945 – Axel Schörling, Carl Sundholm (Silver), Carl Jahnzon (Silver)
1946 – Åke Alm
1947 – Bengt Jäderholm (Silver)
1948 – Bengt Modigh
1949 – Carl Jahnzon, Carl-Erik Andersson (Silver)
1950 – Dan Netzell
1951 – Bertil ”Nocke” Nordenskjöld
1952 – Edvin Vesterby, Torsten Svennberg (Silver)
1953 – Hans Tvilling, Stig Tvilling
1954 – Carl-Erik Andersson
1955 – Lennart Johansson
1956 – Signhild Tegner, Birger Nylund, Gösta Berg
1957 – Folke Mikaelsson
1958 – Gösta Sandberg
1959 – Sven Johansson, Hilding Lundberg (Silver), Ingvar Norén (Silver)
1960 – Björne Mellström, Elisabeth Thorson, pingismästare
1961 – Lasse Björn, ishockey. Arne Arvidsson, fotboll
1962 – Kathinka Frisk, slalom. Torsten Svennberg
1963 – Roland Stoltz, ishockey
1964 – Hans Mild, fotboll, ishockey
1965 – Hans Jacobsson, fäktning (1965 sid 15)
1966 – Ronnie Pettersson, fotboll
1967 – Britt Elfving, konståkning
1968 – Björn Ferm, fäktning, 5-kamp, OS Guld
1969 – Karl-Åke ”Putte” Palm, boxmästare. Ingvar Norén
1970 – Carl von Essen, fäktning. Tommie Karlsson, backhoppning
1971 – ingen kvalificerad
1972 – ingen kvalificerad
1973 – Jean Vaines, fäktning
1974 – Arvid Karlsson, Sven Lindman, fotboll (Silver)
1975 – Hansfredrik Frostell, Björn Alkeby, fotboll (Brons)
1976 – Leif Högström, Karl Liliequist (Silver), Béla Rerrich (Brons)
1977 – ingen kvalificerad
1978 – ingen kvalificerad
1979 – Mats Waltin, ishockey
1980 – Carl von Essen
1981 – ingen kvalificerad

1983 – Leif Boork

1987 – Håkan Södergren
1988 – Ingen
1989 – Thomas Eriksson

1991 – Tommy Söderström
1992 – Ingen
1993 – Helena Elinder, fäktning
1994 – Charles Berglund
1995 – Peter Vanky, fäktning

2000 – Michael Tellqvist
2001 – Stefan Rehn

2003 – Bo Lundquist
2004 – Per Darnell

2006 – Christer Magnusson, styrelseledamot i både fotboll & hockey.
2007 – Mats Larsson, ordförande DIF Hockey.
2008 – Sören Berglund, boxning
2009 – KG Stoppel

2011 – Albert Törsleff, Säkerhet Hockey
2012 – Ulf H Petersson, stöd fotboll
2013 – Linnea Strandell, boxning
2014 – Bosse Andersson

2017 – Gunilla Karlsson
2018 – DIF Boxning
2019 – Lars-Erik Sjöberg och Henrik Berggren

Där ej annat angivits har plaketten utdelats i guld (förgyllt silver). De år styrelsen för Gamla Djurgårdare ansåg att ”ingen riktigt stor Djurgårdare klev fram” ansåg sig styrelsen inte ha anledning att dela ut sin förnämliga utmärkelse till ”Årets Djurgårdare”. Det fick alltså bli ett tomrum i den långa raden av dylika förtjänta män och kvinnor.

2. Lill-Einars ungdomsstipendium
Sällskapet delar årligen sedan 1985 ut ett stipendium från Lill-Einars minnesfond till en ung lovande idrottare i någon av alla sporter inom hela DIF. Ungdomsstipendiet är på 5000 kr.

Delar av Djurgårdens pokalrum på Stockholms Stadion.